Droga Młodzieży.

Poniżej zamieszczamy harmonogram matury 2021.

Matura 2021

Droga Młodzieży klas ósmych.

Poniżej zamieszczamy WAM terminy postępowania rekrutacyjnego.

17 - 21.06.2021 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

25.06 - 14.07.2021 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o...

Droga Młodzieży kończąca w bieżącym roku szkolnym szkołę podstawową.

Informujemy, że na rok szkolny 2021/2022 będziemy prowadzili nabór na następujące kierunki kształcenia:

* Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:

- technik mechanik,

* Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół...