HARMONOGRAM

                                                EGZAMINU MATURALNEGO 

                   w Technikum nr 2 w ZST  w Augustowie w sesji wiosennej  2014 r.

                  CZĘŚĆ PISEMNA

                  

data

przedmiot/

poziom

miejsce egz.

zdający

5 maja

poniedziałek

godz. 9.oo

j. polski / pp /

 

sala 111

IV TOT – 11 os.

 

sala 112

IV TPS – 12 os.

 

sala 113

IV TŻG – 10 os.

+ 1 abs. z lat ub.

6 maja

wtorek

godz. 9.oo

matematyka /pp /

sala 125

IV TOT – 11 os.

sala 111

IV TPS – 12 os.

 

sala 112

IV TŻG – 10 os.

 

sala 113

13 abs. z lat ub.

  7 maja

środa

godz. 9.oo

 

 

 

 

 

 

 

 

j. angielski

/ pp /

 

 

 

 

 

 

 

sala 112

IV TOT – 11 os.

 

sala 113

IV TPS – 12 os.

 

sala 111

IV TŻG – 7 os.

+ 2 abs. z lat ub.

 

7 maja

środa

godz. 14.oo

j. angielski

/pr/

 

 

sala 112

6 os.

/wszyscy zdający/

8 maja

czwartek

 

 

 

 j. polski

/ pr/

godz. 9.oo

sala 201

 

1os.

/wszyscy zdający/

fizyka

i astronomia

/  pp /

  godz. 14.oo

3 os.

/wszyscy zdający/

9 maja

piątek

 

 

 

 

 

matematyka

  / pr /

godz. 9.oo

1 os.

/wszyscy zdający/

wiedza

  • o społeczeństwie

/pp i pr/

godz. 14.oo

7 os.

/ w tym 3 os. pr /

/wszyscy zdający/

12 maja

poniedziałek

godz. 9.oo

 

biologia

/pp i pr/

  

6 os.

/ w tym 2 os. pr /

/wszyscy zdający/

14 maja

środa

godz. 9.oo

geografia

 /pp /

8 os.

/wszyscy zdający/

/ w tym 1 os. pr/

15 maja

czwartek

godz. 9.oo

j. rosyjski

/ pp /

4 os.

/wszyscy zdający/

16 maja

piątek

godz. 9.oo

chemia

/ pp i pr/ /

2os.

/wszyscy zdający/

/ w tym 1 os. pr/

20 maja

wtorek

godz. 14.oo

historia

/ pp /

 

1 os

/wszyscy zdający/.

 

   CZĘŚĆ USTNA

                 początek wszystkich egzaminów – godz.8.oo

 

data

przedmiot

 

miejsce egz.

zdający

12 maja

 

 

j. angielski

 

sala 115

IV TOT – 9 os.

+ 1 abs. z lat ub.

sala 118

IV TPS – 12 os.

 

13 maja

sala 115

IV TOT – 2 os.

+7 z IV TŻG

+ 2 abs. z lat ub.

13 maja

 

j. rosyjski

sala 115

wszyscy zdający

( 4 os. )

19 maja

 

j. polski

 

sala 118

 

IV TOT – 11 os.

+ 1 abs. z lat ub.

 

sala 115

IV  TPS – 12 os.

20 maja

sala 118

 

IV TŻG -10 os.

+1 abs. z lat ub.

 

 

 

                Augustów, 03.03.2014 r.

Czytaj więcej: Harmonogram matury