godlo
^Do góry
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.png
  • 6.jpg

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Partnerzy szkoły

Losowe zdjęcia z galerii

Statystyka

2024924
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od 1.09.2013 r.
1109
2329
11367
18318
69798
64250
2024924

Twoje IP: 3.226.122.74
Czas: 10:13:55, 28.02.2020
Do końca roku szkolnego pozostało:
1
1
1
1
8
8
Days
1
1
3
3
Hours
4
4
6
6
Minutes
0
0
5
5
Seconds

Technik Rolnik

Technik rolnik – symbol 314207

Celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Praca technika rolnika odbywa się w różnych porach roku i godzinach, na wolnym powietrzu w zmieniających się warunkach atmosferycznych oraz w pomieszczeniach gospodarczych o zróżnicowanej wilgotności i temperaturze. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego,
uzyskiwania środków z Unii Europejskiej, prowadzenia rachunkowości w firmach okołorolniczych, przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
W zawodzie technik rolnik kształcimy w dwóch kwalifikacjach:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, tj.:

1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, tj.:

1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Język obcy ukierunkowany zawodowo
Kompetencje personalne i społeczne
Organizacja pracy małych zespołów

Copyright © 2013. ZST Augustów 2013 - 2020  Rights Reserved.