godlo
^Do góry
  • 1.jpg
  • 4.jpg
  • 5.png
  • 6.jpg

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Partnerzy szkoły

Losowe zdjęcia z galerii

Statystyka

2014877
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od 1.09.2013 r.
1320
2523
1320
18318
59751
64250
2014877

Twoje IP: 3.218.67.1
Czas: 12:25:00, 24.02.2020
Do końca roku szkolnego pozostało:
1
1
2
2
2
2
Days
1
1
1
1
Hours
3
3
4
4
Minutes
5
5
9
9
Seconds

Technik Spedytor

Technik spedytor – symbol 333108

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą.
Spedytor to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie przewozów, zleconych przez klientów. Osoba obsadzona na tym stanowisku przyjmuje zlecenia od klientów, opracowuje ofertę i negocjuje warunki przewozu. Spedytor organizuje także formalną stronę planowanych przewozów – przygotowuje niezbędną dokumentację, realizuje rozliczenia z klientami, działami wewnętrznymi i jednostkami zewnętrznymi, uczestniczącymi w realizacji przewozów.
Technik spedytor jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy.
Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

W zawodzie technik spedytor kształcimy w dwóch kwalifikacjach:
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, tj.:

1. Planowanie realizacji procesów transportowych
2. Przygotowywanie ładunków do transportu
3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów, tj:

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Język obcy ukierunkowany zawodowo
Kompetencje personalne i społeczne
Organizacja pracy małych zespołów

Copyright © 2013. ZST Augustów 2013 - 2020  Rights Reserved.