godlo
^Do góry
  • 5.jpg
  • DSC05083.jpg
  • DSCN3881a.jpg
  • pow.png

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Z przymrużeniem oka

Statystyka

612647
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wizyt od 1.09.2013 r.
483
719
483
6081
24672
19670
612647

Twoje IP: 54.162.136.26
Czas: 13:22:13, 29-05-2017
Do końca roku szkolnego pozostało:
2
2
4
4
Days
1
1
0
0
Hours
3
3
7
7
Minutes
4
4
7
7
Seconds

Technik Obsługi Turystycznej

Technik obsługi turystycznej – symbol 422103

Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów.
Technik obsługi turystycznej m.in. ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi tury-stycznej, planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe. W swojej pracy posługuje się:
• najnowszymi technikami informacji i rezerwacji turystycznej;
• wiedzą z zakresu ekonomii, prawa i informatyki w firmach turystycznych,
• wiedzą i doświadczeniem z zakresu turystyki w skali lokalnej i międzynarodowej.
Technik obsługi turystycznej może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ponadto może pracować w podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacją i obsługą turystyczną: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, tj.:

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
3. Realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych, tj.:

1. Prowadzenie informacji turystycznej
2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- język obcy ukierunkowany zawodowo,
- kompetencje personalne i społeczne,
- organizacja pracy małych zespołów.

Pamiętaj! Będąc uczniem w klasie Technik Obsługi Turystycznej, możesz wstąpić w szeregi 
Polskiej Organizacji Wojskowej.


Wystarczy złożyć deklarację w sekretariacie podczas wizyty w szkole.

Copyright © 2013. ZST Augustów 2013 - 2017  Rights Reserved.