1.09.2020 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaczych;

23 - 31.12.2020 r. - Zimowa przerwa świąteczna;

4 - 15.01.2021 r. - Ferie zimowe;

1 - 6.04.2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna;

30.04.2021 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum;

4 - 20.05.2021 r. - Egzaminy maturalne, 

czerwiec - lipiec 2021 r. - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 2

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4-7.05.2021 r. i 4.06.2021 r.

25.06.2021 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.