Tablice fizykochemiczne

Szanowi Państwo, Droga Młodzieży.

Od poniedziałku 26 października 2020 r. zgodnie z wytycznymi MEN zaczyna się nauczanie zdalne. Szczegóły nauczania zdalnego zostały rozesłane na dziennik elektroniczny.