Droga Młodzieży.

Poniżej zamieszczamy harmonogram matury 2021.

Matura 2021

Szanwni Rodzice. Droga Młodzieży.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 4 listopada 2020 r. zajęcia szkolne zostają zawieszone do dnia 29 listopada 2020 r. będą odbywały się zdalnie on-line za pomocą platormy edukacyjnej Microsfot 365 - Teams. 

Proszę o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym. 

Maciej...

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń-luty 2021.

Egzamin pisemny:

kwalifikacja MG.20 - 12.01.2021 r. godz. 10:00, s. 110.

kwalifikacja MG.44 - 12.01.2021 r. godz. 12:00, s. 110.

Egzamin pisemny:

kwalifikacja T.15 - 11.01.2021 r. godz. 13:00, s. 110.

kwalifikacja MG.44 - 13.01.2021 r. godz. 8:00, s. 114...

Tablice matematyczne