Statut ZST w Augustowie, zatwierdzony w dniu 28.11.2019 r., tekst jednolity.