PROGRAM POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
"BLIŻEJ KULTURY - CZYLI KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI:
UCZESTNICZENIA W KULTURZE, 
SPOŁECZNYCH I ŻYCIOWYCH MŁODZIEŻY
POCHODZĄCEJ ZE WSI POWIATU AUGUSTOWSKIEGO"

Program ma charakter kompleksowy i obejmuje: warsztaty dla uczniów w zakresie kształcenia umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikowania się, wycieczki edukacyjne do instytucji kultury tj. do teatru, kina, galerii, muzeum i na wystawę, spotkania z ludźmi kultury, zajęcia kształcące umiejętności uczestniczenia w kulturze. innowacyjność projektu polega na tym, że uczestniczyć w nim będą uczniowie z różnych szkół ponadgimnazjalnych, ale zamieszkujący te same wsie. Program obejmuje trzy główne zadania.

I. Zadanie pierwsze.

1) Warsztaty dla uczniów - komunikacja i umiejętności interpersonalne (komunikacja werbalna i niewerbalna, negocjacje, asertywność, współpraca i praca w grupie) - po 6 godzin każda grupa.

2) Zajęcia kształcące umiejętności uczestniczenia w kulturze - cykl czterogodzinny "malarstwo i rzeźba".

3) Spotkanie z ludźmi kultury.

4) Lekcje w Muzeum Ziemi Augustowskiej i Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

5) Obejrzenie wystawy malarstwa i rzeźby w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach.

II. Zadanie drugie.

1) Warsztaty dla uczniów - kierowanie sobą (budowanie poczucia własnej wartości, kierowanie emocjami, radzenie sobie ze stresem) - po 6 godzin każda grupa.

2) Lekcja na temat obecności mediów w codziennym życiu.

3) Wizyta w Książnicy Podlaskiej - zwiedzanie biblioteki i wypożyczalni.

4) Skorzystanie z oferty edukacyjnej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku - wykład, wystawa czasowa, film.

5) Obejrzenie filmu w kinie multimedialnym.

6) Zajęcia kształcące umiejętności uczestniczenia w kulturze - cykl sześciogodzinny "literatura, historia, środki masowej komunikacji".

III. Zadanie trzecie.

1) Spotkanie z ludźmi teatru.

2) Zajęcia kształcące umiejętności uczestniczenia w kulturze - cykl sześciogodzinny "teatr".

3) Zwiedzanie w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego, Starego Miasta i Łazienek Królewskich.

4) Obejrzenie sztuki teatralnej w teatrze w Warszawie.

5) Warsztat dla uczniów - autoprezentacja i prezentacja wytworów własnej pracy - po 6 godzin każda grupa.

Ponadto po rozpoczęciu realizacji programu zostanie ogłoszony wśród uczestników konkurs plastyczny i fotograficzny pn. "Jesienne impresje - bliżej kultury". Program zakończy się wernisażem prac plastycznych i fotograficznych wykonanych przez uczniów. Uczniowie też sami urządzą wernisaż. Program będzie na bieżąco monitorowany i na koniec poddany ewaluacji. Zostanie sporządzony raport ewaluacyjny. Program rozpocznie się i zakończy konferencją, w której wezmą udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele samorządów lokalnych i media. Konferencję na zakończenie przygotują uczestnicy programu. Realizacja programu kończy się 31.12.2008r. Nauczyciel koordynujący realizację programu na terenie ZST - p. Małgorzata Kondracka.

Uczniowie ZST- bliżej kultury 

W dniach:7.10.- 19.12.2008 r. w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego realizowany był projekt Bliżej kultury- czyli kształcenie umiejętności: uczestniczenia w kulturze, społecznych i życiowych młodzieży pochodzącej ze wsi z powiatu augustowskiego (realizowany w ramach programu „Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”)
Organizatorem projektu było Starostwo Powiatowe (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu- pani Bożenna Kondracka, współpraca- pan Zbigniew Kaszlej)
Uczestniczyło w nim 14 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2- młodzież pochodząca ze wsi obszaru powiatu augustowskiego.
Realizację i przebieg projektu w szkole koordynowała Małgorzata Kondracka- nauczycielka ZST.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu:
a) spotkania z ludźmi kultury:
- augustowskim poetą, panem Erazmem Stefanowskim,
- aktorem, panem Markiem Cichuckim,
b) warsztaty dla uczniów:
- Autoprezentacja i prezentacja wytworów własnej pracy,
- Kierowanie sobą (budowanie poczucia własnej wartości, kierowanie emocjami, radzenie sobie ze stresem),
- Komunikacja i umiejętności interpersonalne (komunikacja werbalna i niewerbalna, negocjacje, asertywność, współpraca i praca w grupie),
c) przeprowadzenie lekcji poświęconych roli mediów we współczesnym świecie,
d) lekcja muzealna w Muzeum Ziemi Augustowskiej,
e) wycieczki edukacyjne do:
- Suwałk- zapoznanie się z historią miasta, zwiedzanie wystaw w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, spotkanie z pracownikiem działu edukacji muzeum, oglądanie wystaw malarstwa oraz fotografii pudełkowej w Galerii „Chłodna 20”,
- Białegostoku- zwiedzanie miasta, pałacu Branickich, zapoznanie się z działalnością i zadaniami Książnicy Podlaskiej oraz podlaskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, seans w multikinie,
- Warszawy- zwiedzanie miasta, oglądanie spektaklu pt. „Sen nocy letniej” w Teatrze Polskim, zwiedzanie teatru, jego kulis, rozmowa z pracownikiem placówki, zwiedzanie wystawy w Muzeum Techniki, podziwianie panoramy Warszawy z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki,
f) wystawa fotografii dokumentujących realizację projektu połączona z konkursem fotograficznym,
g) konferencje: inaugurująca i podsumowująca realizację projektu.

Realizacja projektu przyniosła bardzo wiele pozytywnych rezultatów. Uczniowie, często po raz pierwszy, mieli możliwość odwiedzenia galerii, muzeów, multikina czy teatru. Jak sami podkreślają, kontakt z kulturą „wysoką”, szczególnie teatrem, wywarł na nich duże wrażenie. Wielu z nich przyznaje, że dotąd nie mogli sobie wyobrazić, iż teatr mógłby ich zainteresować. Już teraz dopytują się, czy projekt będzie w przyszłości realizowany.
Niewątpliwie, warsztaty, dzięki którym młodzi ludzie mogli kształtować umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w „dorosłym życiu”, pomogą im budować osobowość dojrzałego, odpowiedzialnego, aktywnego, świadomego swojej wartości człowieka.