"BRANŻOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie 
- remont i doposażenie bazy edukacyjnej szkoły"

 

3 października 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie. W ramach projektu doposażono bazę edukacyjną szkoły w profesjonalne maszyny i urządzenia, a także pomoce naukowe i dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu. Zniesiono również bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, gwarantując tym samym pełną dostępność do obiektu, co ma duże znaczenie w edukacji młodzieży niepełnosprawnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 975 170,40 zł.

Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych wykorzystywanych w zakładach pracy w branżach najbardziej popularnych w naszym regionie: mechanicznej, turystycznej i spożywczej.

 Branża mechaniczna

  

 

Branża gastronomiczna

 

 

Branża turystyczna

 

Od stycznia 2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie - remont i doposażenie bazy edukacyjnej".
Terminarz działań:

- 3.10.2011 r. Uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego.

· Wrzesień 2011 r. rozpakowanie, ustawienie i instalacja profesjonalnego parku maszynowego oraz wyposażenia w pracowniach: turystycznej, językowej, gastronomicznych, samochodowej, obróbki skrawaniem i spawalni.

· Czerwiec-wrzesień 2011 r. dostawy sprzętu do pracowni branży turystycznej, mechanicznej i gastronomicznej.

· Maj -sierpień prace remontowo-budowlane.

· 8.03.2011 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyposażenie dwóch pracowni branży turystycznej i dwóch pracowni branży gastronomicznej.

· 24.02.2011 r. rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe. Przetarg wygrała firma MASTER Usługi Remontowo-Budowlane Łukasz Staniszewski z Ełku

· 10.02.2011 r. opracowanie dokumentacji przetargowych na wyposażenie dwóch pracowni branży turystycznej i dwóch pracowni branży gastronomicznej.

· 26.01.2011 r. ogłoszenie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń.

· 20.01.2011 r. opracowanie dokumentacji przetargowej na remont pomieszczeń w ramach projektu.

Starostwo Powiatowe o projekcie

18.11.2010 r. w naszym Zespole w obecności pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu "Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie - remont i doposażenie bazy edukacyjnej szkoły" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, a w imieniu Zarządu Powiatu w Augustowie Starosta Augustowski Franciszek Wiśniewski i Wicestarosta Augustowski Jarosław Szlaszyński.
W uroczystości wzięli udział:
· Leszek Cieślik - Poseł na Sejm
· Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski
· Adam Sieńko - Prezes Wojewódzkiego Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
· Daniel Górski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
· radni Rady Powiatu
· dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski
· przedstawiciele służb mundurowych
· pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
· nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
Realizacja projektu przewidziana jest na 2011 r. Wartość zadania wynosi ponad 975 tys. zł. W ramach projektu, opracowanego przez pracowników Starostwa Powiatowego, zaplanowano zakup wyposażenia siedmiu pracowni:
· dwie pracownie branży turystycznej
· dwie pracownie branży spożywczej
· trzy pracownie branży mechanicznej.
Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni dzięki likwidacji barier architektonicznych w budynku Zespołu. Nastąpi podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz dostosowanie jej do wymagań rynku pracy w priorytetowych branżach województwa podlaskiego."
Tekst przygotował p. K Bręk