MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ
projekt edukacyjny URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W dniu 1 października 2012 r. w Zespole Szkól Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie podpisano umowę na realizację projektu „Mój zawód – moja przyszłość” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego umowę podpisał pan Cezary Cieślukowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego. W imieniu Powiatu Augustowskiego podpisy złożyli Starosta pan Franciszek Wiśniewski i Wicestarosta pan Jarosław Szlaszyński.

 

 

Informacje o projekcie:
1. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie od 01.09.2012 do 31.08.2014.
2. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów Zespołu Szkół Technicznych (Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej).
3. Projekt będzie realizowany od 01.09.2012 do 31.08.2014 roku.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:
· kursy maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,
· zajęcia dodatkowe rozwijające z języka rosyjskiego i języka niemieckiego,
· zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum,
· zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej – część teoretyczna,
· zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej – część praktyczna,
· zajęcia wyrównujące z matematyki w technikum,
· zajęcia wyrównujące z matematyki w zasadniczej szkole zawodowej,
· zajęcia koła zainteresowań chemiczno – przyrodniczych w technikum,
· wyjazd edukacyjny „ Zielona Szkoła” do Jastrzębiej Góry w technikum,
· praktyki zawodowe wyjazdowe w technikum (do Lublina, Białegostoku, Gdańska, Giżycka, Warszawy),
· wyjazdy edukacyjne do Gdańska, Białegostoku, Warszawy,
· warsztaty „Klubu kuchni regionalnej” w Zasadniczej Szkole Zawodowej – część stacjonarna i wyjazdowa,
· kurs zawodowy „Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD”,
· kurs prawo jazdy kat. B,
· kurs barista,
· kurs carvingu,
· kurs spawania stali węglowych metodą MAG,
· kurs operator wózków widłowych,
· kurs barmański,
· doradztwo zawodowe,
· doradztwo pedagogiczne,
· doradztwo psychologiczne,
· warsztaty technik pamięciowych i umiejętności uczenia się.
6. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie, z wyjątkiem praktyk zawodowych wyjazdowych, wyjazdów edukacyjnych i wyjazdowych warsztatów „Klubu kuchni regionalnej”.
7. Biuro projektu: Zespół Szkół Technicznych, ul. Tytoniowa 6, 16-300 Augustów, pokój 110 a, tel. 87 643 28 29, wew. 23