Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Zajęcia podczas wakacji 2021