Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Poniżej zamieszczamy informację nt. egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.