Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń - luty 2019 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie,

Część pisemna:

10.01.2019 r.

Kwalifikacje: M.44, T.14, T.15 - godz. 12:00

T. 13 - godz. 10:00

Część praktyczna:

Kwalifikacje M.44 - 15.01.2019 r. godz. 8:00 i 12:00.

T.13 - 9.01.2019 r. godz. 9:00,

T. 14 i T.15 - 9.01.2019 r. godz. 13:00.

Szczegóły w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń i u wychowawców klas. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum nr 2