Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w Technikum nr 2 i ZSZ nr 2.

 

Technikum nr 2 

Część pisemna - godz. 10:00

17.06.2016 r. (piątek): - klasa III TM - 12 osób w sali 113, kolejne 12 osób w sali 123,

                                 - klasa III TOT - 14 osób w sali 126,

                                 - klasa IV TŻiUG - 14 osób w sali 124,

                                 - klasa III TŻiUG - 11 osób w sali 125.

20.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - abs. z lat ub. 7 z TPS i 1 z TŻiUG w sali 112.

 

Część praktyczna

20.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 8:00 - klasa III TM - 6 osób w sali 026,

                                                            - klasa III TŻiUG - 5 osób w sali 047.

                                         godz. 12:00 - klasa III TM - 6 osób w sali 026,

                                                            - klasa III TŻiUG - 5 osób w sali 047.

21.06.2016 r. (wtorek) godz. 8:00 - klasa III TM - 6 osób w sali 026,

                                                  - klasa III TŻiUG - 3 osoby w sali 047.

                               godz. 12:00 - klasa III TM - 6 osób w sali 026.

21.06.2016 r. (wtorek) godz. 9:00 - abs. z lat ub. TPS- 1. osoba w sali 116, abs. z TOT - 3 osoby i abs. z TŻiUG - 1.                                                     osoba w sali 112.

23.06.2016 r. (czwartek) godz. 9:00 - kl. III TOT - 8 osób i kl. IV TOT - 5 osób w sali 110,

                                                     - kl. III TOT - 6 osób i kl. IV TOT - 6 osób w sali 109.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

Część pisemna godz. 10:00

17.06.2016 r. (piątek) - kl. III mm - 11 osób w sali 131, kolejne 9 osób w sali 132,

                                - kl. III k - 9 osób w sali 111, kolejne 8 osób w sali 112.

Część praktyczna

21.06.2016 r. (wtorek) godz. 12:00 - kl. III k - 5 osób w sali 047.

22.06.2016 r. (środa) godz. 8:00 - kl. III k - 5 osób w sali 047,

                                                 - kl. III mm - 5 osób w sali 026.

                              godz. 12:00 - kl. III k - 5 osób w sali 047,

                                                 - kl. III mm - 5 osób w sali 026.

23.06.2016 r. (czwartek) godz. 8:00 - kl. III mm - 5 osób w sali 026,

                                    godz. 12:00 - kl. III mm - 5 osób w sali 026.