Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

    Informujemy wszystkich rodziców, iż w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 16:00 odbędą się konsultacje dla klasy III mps. Na spotkaniu nastąpi przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy.