Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

1. września 2015 r. rozpoczniemy kolejny rok szkolny. Uroczyste rozpoczęcie planowane jest w następującym porządku:

8:00 - msza święta w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej z udziałem młodzieży, pedagogów, pocztów sztandarowych;

9:00 - uroczyste rozpoczęcie w budynku szkoły.