Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

 

"Chcemy dziękować Bogu za Jego miłość, 
która jest silniejsza od śmierci i grzechu. 
Ta miłość objawia się i urzeczywistnia 
Jako miłosierdzie w naszym codziennym życiu 
I przynagla każdego człowieka, 
Aby i on z kolei czerpał miłość miłosierną 
Od Ukrzyżowanego". 

święty Jan Paweł II 

Wesołego Alleluja życzy - Dyrekcja ZST Augustów