1.09.2021 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 - 31.12.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna.

24.01 - 4.02.2022 r. - Ferie zimowe.

14-19.04.2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna.

29.04.2022 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum.

4 - 23.05.2022 r. - Egzaminy maturalne.

czerwiec - lipiec 2022 r. - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 2.

Dni ustawowo wolne od pracy: 1.11.2021 r., 11.11.2021 r., 1.01.2022 r., 6.01.2022 r., 1.05.2022 r., 3.05.2022 r., 16.06.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 15.10.2021 r., 12.11.2021 r., 7.01.2022 r., 2.05.2022 r.,  4-6.05.2022 r. i 17.06.2022 r.

24.06.2022 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.