Kalendarium roku szkolnego 2022/2023.

1.09.2022 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 - 31.12.2022 r. - Zimowa przerwa świąteczna.

23.01 - 3.02.2023 r. - Ferie zimowe.

6-12.04.2023 r. - Wiosenna przerwa świąteczna.

28.04.2023 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Technikum nr 2.

4 - 26.05.2023 r. - Egzaminy maturalne.

czerwiec 2023 r. - Egzaminy zawodowe, w Technikum nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 2.

Dni ustawowo wolne od pracy: 1.11.2022 r., 11.11.2022 r., 1.01.2023 r., 6.01.2023 r., 1.05.2023 r., 3.05.2023 r., 8.06.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2022 r.,  2.05.2023 r.,  4-5.05.2023 r., 8.05.2023 r. i 9.06.2023 r.

23.06.2023 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.