Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024.

 • 4.09.2023 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 23 - 31.12.2023 r.  - zimowa przerwa świąteczna.
 • styczeń 2024 r. - egzaminy zawodowe w Technikum nr 2 w Augustowie.
 • 22.01.2024 r. - 4.02.2024 r. - ferie zimowe.
 • 28.03 - 2.04.2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna.
 • 26.04.2024 r. - zakończenie zajęć w klasach maturalnych w Technikum nr 2 w Augustowie.
 • 7 - 24.05.2024 r. - egzaminy maturalne w Technikum nr 2 w Augustowie.
 • czerwiec 2024 - egzaminy zawodowe w Technikum nr 2 w Augustowie i Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Augustowie.
 • 21.06.2024 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 22.06 - 31.08.2024 r. - wakacje.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1.11.2023 r.,
 • 25 - 26.12.2023 r.,
 • 1.01.2024 r.,
 • 1.04.2024 r.,
 • 1.05.2024 r.,
 • 3.05.2024 r.,
 • 30.05.2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 - 3.11.2023 r.,
 • 2.05.2024 r.,
 • 7 - 9.05.2024 r.,
 • 13.05.2024 r.,
 • 31.05.2024 r.