Technik mechanik jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego specyfika dotyczy takich zagadnień, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Współczesny technik mechanik powinien znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych...

Technik żywienia i usług gastronomicznych to nowy i atrakcyjny zawód na rynku pracy. Obserwowany jest systematyczny wzrost punktów i lokali gastronomicznych, a korzystanie z nich przez społeczeństwo staję się coraz popularniejsze. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu usług żywieniowych. Absolwent kierunku jest...

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i...

Droga Młodzieży klas ósmych.

Poniżej zamieszczamy WAM terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. 

16.05 - 20.06.2022 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

24.06 - 13.07.2022 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o...