Droga Młodzieży klas ósmych.

Poniżej zamieszczamy WAM terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. 

16.05 - 20.06.2022 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

24.06 - 13.07.2022 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

21.07.2022 r. do godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21-29.07.2022 r.  do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (egzaminu ósmoklasisty), o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

1.08.2022 r. do godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wybierz ZST w Augustowie, to bardzo dobry wybór!