Droga Młodzieży kończąca w roku szkolnym 2021/2022 szkołę podstawową.

Informujemy, że na rok szkolny 2022/2023 będziemy prowadzili nabór na następujące kierunki kształcenia:

* Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:

- technik mechanik,

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

* Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie:

- kucharz,

- mechanik monter maszyn i  urządzeń.

Czekamy na CIEBIE!