Droga Młodzieży klas ósmych.

Poniżej zamieszczamy WAM terminy postępowania rekrutacyjnego.

17 - 21.06.2021 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

25.06 - 14.07.2021 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

22.07.2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2.08.2021 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zapraszamy do ZST w Augustowie.