Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Zgodnie ze stanowiskiem MEN dyrektor szkoły nie może podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie będzie pośredniczyła w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW. To rodzic decyduje o ubezpieczeniu dziecka i podpisuje umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.

Prosimy o ubezpieczenia indywidualne.