Statut Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.02.2023 r., tekst jednolity.