MÓJ ZAWÓD - MOJA PRZYSZŁOŚĆ

projekt edukacyjny URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W dniu 1 października 2012 r. w Zespole Szkól Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie podpisano umowę na realizację projektu „Mój zawód – moja przyszłość” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego umowę podpisał pan Cezary Cieślukowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego. W imieniu Powiatu Augustowskiego podpisy złożyli Starosta pan Franciszek Wiśniewski i Wicestarosta pan Jarosław Szlaszyński.

 

projekt Mój zawód – moja przyszłość

projekt Mój zawód – moja przyszłośćprojekt Mój zawód – moja przyszłośćprojekt Mój zawód – moja przyszłośćprojekt Mój zawód – moja przyszłośćprojekt Mój zawód – moja przyszłość

 

Informacje o projekcie:

 1. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie od 01.09.2012 do 31.08.2014.
 2. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów Zespołu Szkół Technicznych (Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej).
 3. Projekt będzie realizowany od 01.09.2012 do 31.08.2014 roku.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:
  • kursy maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,
  • zajęcia dodatkowe rozwijające z języka rosyjskiego i języka niemieckiego,
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikum,
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej – część teoretyczna,
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej – część praktyczna,
  • zajęcia wyrównujące z matematyki w technikum,
  • zajęcia wyrównujące z matematyki w zasadniczej szkole zawodowej,
  • zajęcia koła zainteresowań chemiczno – przyrodniczych w technikum,
  • wyjazd edukacyjny „ Zielona Szkoła” do Jastrzębiej Góry w technikum,
  • praktyki zawodowe wyjazdowe w technikum (do Lublina, Białegostoku, Gdańska, Giżycka, Warszawy),
  • wyjazdy edukacyjne do Gdańska, Białegostoku, Warszawy,
  • warsztaty „Klubu kuchni regionalnej” w Zasadniczej Szkole Zawodowej – część stacjonarna i wyjazdowa,
  • kurs zawodowy „Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD”,
  • kurs prawo jazdy kat. B,
  • kurs barista,
  • kurs carvingu,
  • kurs spawania stali węglowych metodą MAG,
  • kurs operator wózków widłowych,
  • kurs barmański,
  • doradztwo zawodowe,
  • doradztwo pedagogiczne,
  • doradztwo psychologiczne,
  • warsztaty technik pamięciowych i umiejętności uczenia się.
 6. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie, z wyjątkiem praktyk zawodowych wyjazdowych, wyjazdów edukacyjnych i wyjazdowych warsztatów „Klubu kuchni regionalnej”.
 7. Biuro projektu: Zespół Szkół Technicznych, ul. Tytoniowa 6, 16-300 Augustów, pokój 110 a, tel. 87 643 28 29, wew. 23