Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany w kwocie: 1.768.263,20 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie „Czas na staż”

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie „Czas na staż”

Projekt „Czas na staż” jest współfinansowany w kwocie: 1.768.263,20 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

Projekt "Czas na staż" będzie realizowany od 1.10.2016 r. do 31.12.2019 r. Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji i umiejętności...

POZNAJEMY CZYSTOŚĆ WÓD AUGUSTOWA
projekt WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

3.10.2011 r. odbyła się prezentacja projektu WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU „Poznajemy czystość wód Augustowa”, którego inicjatorkami były pani Bogda Sieńko – nauczycielka ZSO w...

Od roku 2009 Zespół Szkół Technicznych realizuje projekt „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej", liderem którego jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu...

"BRANŻOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie - remont i doposażenie bazy edukacyjnej szkoły"

3 października 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Branżowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie. W ramach projektu doposażono bazę edukacyjną szkoły w profesjonalne...