POZNAJEMY CZYSTOŚĆ WÓD AUGUSTOWA
projekt WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

3.10.2011 r. odbyła się prezentacja projektu WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU „Poznajemy czystość wód Augustowa”, którego inicjatorkami były pani Bogda Sieńko – nauczycielka ZSO w Augustowie oraz pani Dorota Dziądziakowska nauczycielka ZST w Augustowie.

W ramach projektu wyposażono dwie pracownie:

 • l w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
 • l w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie

Planowane działania tego projektu:

 • l warsztaty terenowe z zakresu wykonywania pomiarów wskaźników fizyko–chemicznych i biologicznych jakości wód Kanału Augustowskiego, Kanału Bystrego, jeziora Necko i Białego,
 • l wyjazd edukacyjny i zajęcia laboratoryjne z zakresu badania czystości wód i ich wpływu na florę i faunę jeziora Wigry,
 • l seminarium nt. jakości wód powiatu augustowskiego i ich wpływu na zdrowie człowieka – partner: Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Augustowie,
 • l wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w Augustowie."

Czystość wódCzystość wódCzystość wód

Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań pierwszego etapu projektu edukacyjnego

„Poznajemy czystość naszych wód”.

 

Projektem ,,Poznajemy czystość naszych wód” byli objęci uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Nr I i Gimnazjum Nr 4 oraz Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie. W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

 1. Zajęcia szkoleniowe pokazowe prowadzone przez opiekuna projektu Dorotę Dziądziakowską i uczestników projektu (grupę uczniów technikum ochrony środowiska). W trakcie zajęć zapoznano uczniów Gimnazjum nr 4 w Augustowie z zasadami bezpieczeństwa dokonywania pomiarów oraz przygotowano ich do praktycznego pomiaru wskaźników fizyczno – chemicznych jakości wód.
 2. Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego, w której uczestniczyła klasa II Ag Gimnazjum nr 4 oraz klasa Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego. Opiekunami byli: pani Bogda Sieńko, pan Jerzy Osewski oraz pani Dorota Dziądziakowska. Uczniowie zwiedzali Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku; odbyły się badania zawartości związków chemicznych w wodzie z jeziora Wigry. Pod koniec wizyty w muzeum młodzież obejrzała film Wojciecha Cejrowskiego na temat zanieczyszczeń wody. Na zakończenie zwiedzililiśmy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego oraz zabytkowy skansen.
 3. Określenie właściwości fizykochemicznych i biologicznych (określenie czystości cieku na podstawie biowskaźników - przedstawiciele roślin i zwierząt o określonych wymaganiach środowiskowych).
 4. Miejsce badań :
  • Pomiar I – Kanał Augustowski – dzielnica Wypusty, Jezioro Białe – Lipowiec; zajęcia terenowe i laboratoryjne.
  • Pomiar II - Kanał Bystry – dzielnica Baraki, Jezioro Necko – Budowlani; zajęcia terenowe i laboratoryjne.
 5. Wycieczka do Muzeum Kanału Augustowskiego – klasa IV technikum ochrony środowiska; zapoznanie z historią budowy Kanału Augustowskiego i biografią I. Prądzyńskiego;
 6. Wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w Augustowie:
  • wodociągi – zapoznanie z technologią uzdatniania wody pitnej,
  • oczyszczalnia ścieków – zapoznanie z technologią oczyszczania ścieków miejskich i sposobami zagospodarowania osadu ściekowego;
 7. Seminarium nt. czystości wód powiatu augustowskiego oraz wpływu jakości wód na zdrowie człowieka w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Augustowie, prowadzone przez pracownika stacji p. Annę Kasjanowicz.

Czystość wódCzystość wód