Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu...

I. Pojęcia ogólne

  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Serwis – serwis internetowy "Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie", działający pod adresem http://zst.augustow.pl/
  • Usługodawca – firma "Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie" z adresem siedziby: 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa...

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za...