Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

W październiku uczniowie ZST wzięli udział w ogólnopolskiej akcji KOMÓRKOMANIA (pod patronatem fundacji DKMS).

Akcja miała na celu edukację młodzieży i propagowanie idei dawstwa szpiku. W tym czasie społeczność szkoły zapoznała się z działalnością Fundacji, metodami poboru szpiku, a także wzięła udział w spotkaniu z realnym dawcą i biorcą.
W ostatnim dniu akcji  zarejestrowaliśmy 24 potencjalnych dawców.

rejstracja dawców szpikurejstracja dawców szpiku