Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Dyrekcja ZST w Augustowie informuje, że w okresie 17-28 maja szkoła zgodnie z rozporządzeniem będzie pracowała w trybie hybrydowym. Oznacza to, że w poniedziałek 17 maja w szkole będzie Technikum, a we wtorek 18 maja Szkoła Branżowa i tak naprzemiennie przez dwa tygodnie (dzień w szkole, dzień on-line).

Biblioteka szkolna, pedagog i psycholog pracują codziennie zgodnie ze swoim planami.

Od 31 maja 2021 r., szkoła będzie funkcjonowała w trybie stacjonarnym.