Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Na szkolnej stronie został opublikowany plan lekcji obowiązujący od 1 września 2020 r. do 31.12.2020 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym planem lekcji.