Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Microsoft Teams

Droga Młodzieży. Drodzy Rodzice.

Po feriach od dnia 18 stycznia 2021 r. nadal w szkole będzie trwała zdalna nauka za pomocą platformy Teams. Wszystkie szczegóły dalszego nauczania zostały podane poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

Maciej Oleksy