Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

W związku z odgórnymi decyzjami powziętymi na szczeblu centralnym, zmianie ulega kalendarz roku szkolnego 2020/2021.

Do dnia 22.12.2020 r. zajęcia w szkole odbywają się wyłacznie zdalnie, za pomoca platformy Teams.

Przesunięta zostaje data zakończenia I semestru na dzień 31.12.2020 r. W związku z powyższym do dnia 27.11.2020 r. nauczyciele wystawią oceny proponowane na zakończenie I semestru. Ostateczne oceny zostaną wystawione do dnia 15.12.2020 r. Rada klasyfikacyjna za I semestr będzie miała miejsce 17.12.2020 r.

Ferie zimowe będą w okresie od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r. 

II semstr rozpocznie się 18.01.2021 r.

Maciej Oleksy - dyrektror ZST w Augustowie