Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Dnia 14 października w Zespole Szkół Technicznych odbyła się wzruszająca uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego oraz British American Tobacco. Witając przybyłych gości, Pan Dyrektor Maciej Oleksy podkreślił społeczne znaczenie zawodu nauczyciela i potrzebę doceniania wysiłku pracowników oświaty. Sam to uczynił, wręczając zasłużonym pracownikom, zarówno pedagogicznym, jak i niepedagogicznych nagrody dyrektora. Zaś Pan Starosta, Jarosław Szlaszyński, wskazując na patrona Szkoły - gen. Ignacego Prądzyńskiego, wyznaczył społeczności szkolnej cel, do którego z wytrwałością warto dążyć - pozostanie wiernym swoim ideałom wbrew wszelkim przeciwnościom.

Pani Elżbieta Bartoszewicz otrzymała od uczniów "Order Uśmiechu", za swoje osiągnięcia zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze. Jak na tradycję przystało przed wręczeniem medalu, musiała wypić puchar soku z cytryny po czym obdarzyć gości swoim promiennym uśmiechem ?.

Niewątpliwie, punktem kulminacyjnym uroczystości był montaż słowno - muzyczny, który pod kierownictwem p. Izabelli Kęcik i p. Małgorzaty Dębickiej, przy współpracy pań: Aliny Gąsiewskiej, Grażyny Ossowskiej i Emilii Skindzier przygotowali uczniowie naszej Szkoły, głównie klas trzecich: kp, kg i TM. Pięknym, poruszającym występem młodzi artyści podziękowali swoim nauczycielom za serce i trud, które każdego dnia otrzymują w Zespole Szkół Technicznych.

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali uczniowie podczas zajęć praktycznych.