Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Droga Młodzieży.

Poniżej znajdziecie harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do zaleceń.

pdfHarmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym - PDF195 KB