Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Zamieszczamy harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

pdfHarmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 - PDF187 KB