Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Na szkolnej stronie internetowej został opublikowany nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.