MIŁOWANIE SŁOWEM

23 października 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie odbył się jubileuszowy XV „Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy świętego Jana Pawła II”. I właśnie od tylu lat uczestniczy w nim młodzież, która prezentuje utwory o miłości, wierze, przebaczeniu. Pytania, czy uczestnikami kieruje chęć sprawdzenia się w sztuce aktorskiej, fascynacja twórczością Karola Wojtyły czy przyjaźń ze świętym, wydają się być retoryczne, gdyż każdy z uczestników Konkursu prezentuje umiejętności i wrażliwość właściwe tylko sobie, a więc unikalne i niepowtarzalne. Tym bardziej warta podkreślenia była tegoroczna frekwencja. Do salki teatralnej ZST przybyły aż 42 osoby ze wszystkich augustowskich szkół średnich. Dzięki temu spełniło się pragnienie Papieża Tysiąclecia, który mówił: „Wy, młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę. Chrystus was potrzebuje. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości!”.

Na apel Papieża najwięcej młodzieży odpowiedziało z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie, i to ich przedstawiciele zdobyli większość laurów, w tym wszystkie na podium. Bezkonkurencyjna, według uszu jury, drugi rok z rzędu, była recytacja Justyny Bożewicz. Uczennica liceum zaprezentowała fragment dramatu „Przed sklepem jubilera”. Jej talent wzbudził tym większe uznanie jurorów, że „Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat” były wersetami zupełnie innymi niż te sprzed roku, co świadczy o kunszcie i możliwościach interpretacyjnych maturzystki.

Nagrodą za II miejsce uhonorowana została Julia Smoleńska za przywrócenie „Pamięci towarzysza pracy”, stanowiącej fragment poematu „Kamieniołom”, zaś III nagrodą ex aequo Aleksandra Konopko, Kacper Ciężkowski, i Mateusz Krzywiński. Licealistka zaprezentowała utwór „Szymon z Cyreny” i jego dylematy bycia sprawiedliwym, natomiast jej koledzy odpowiednio fragmenty „Przed sklepem jubilera” i „Tryptyk Rzymski”, a konkretnie wędrówkę Abrahama z Ur w ziemi chaldejskiej.

Najwięcej uśmiechów i radości pojawiło się jednak na scenie przy wyczytywaniu osób wyróżnionych, a to dlatego, że po raz pierwszy w historii Konkursu znalazło się na niej aż siedmioro uczniów: Mikołaj Czerwiński, Patrycja Sobieska, Sandra Śruba, Anna Jarmusik i Klaudia Markiewicz z II LO oraz Otylia Wasiulewska z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego i Aleksandra Rokita z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Zarząd Powiatu w Augustowie oraz niżej podpisany, który wspólnie z Dorotą Dzieniszewską zasiadł w jury.

Szczególne podziękowania należą się pomysłodawcom i organizatorom Konkursu: szkolnej pedagog Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Dorocie Prokop i Tomaszowi Choroszewskiemu z II LO, księdzu Pawłowi Lendzie z ZSO, Krzysztofowi Masłowskiemu z  ACE oraz Małgorzacie Dębickiej z ZST.

            Konkurs „Poezji i Prozy świętego Jana Pawła II”, najdłuższy w jego historii, musiał się kiedyś skończyć. Na szczęście, gdy salka teatralna opustoszała, w uszach recytatorów, ich opiekunów i jurorów zostało echo słów jednej z homilii Papieża Tysiąclecia: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. Wszyscy, którzy rozeszli się do swoich szkół i rodzin z pewnością wzięli te słowa do serca.

                                                                                                      Erazm Stefanowski