Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

10 listopada w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie odbyła się uroczysta akademia poświęcona 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem p. Małgorzaty Puczyńskiej  zaprezentowała różne oblicza miłości Ojczyzny w montażu słowno-muzycznym.

11 listopada 1918 roku to jedna z ważniejszych dat w dziejach naszego kraju. Polska po 123 latach niewoli wyzwoliła się spod jarzma zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Wolność wywalczyli sobie sami Polacy dzięki determinacji i sprzyjających okoliczności historycznych. Przez ponad wiek kraj nasz nie istniał na mapie. Żył jednak w sercach Polaków.

Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Ludzie, zwłaszcza niezbyt wykształceni, natrząsają się z naszej przeszłości historycznej, nie doceniają wielkiej ofiary, każdej kropli krwi wylanej za Naród czy każdej kropli potu z czoła rolnika, która wsiąkła w ziemię ojczystą. To wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach, w walce o wolność ojczyzny, na wszystkich kontynentach czy w ostatnim powstaniu warszawskim. Chociaż wiele zrywów było nieudanych, jednakże zawdzięczamy im to, że sumieniu międzynarodowemu przypominały o naszym Narodzie. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że obecnie jesteśmy” - słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczą nas patriotyzmu i szacunku dla Polaków, którzy własną krwią wywalczyli nam niepodległość. Dzisiejszą uroczystość poświęciliśmy im wszystkim.

A oto fotorelacja z uroczystości.

97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości
97. rocznica odzyskania niepodległości