Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Od kilkudziesięciu dni w naszej szkole funkcjonują tzw. "karty bezpieczeństwa". Jest to projekt realizowany wspólnie wraz z Bankiem Zachodnim WBK. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: elektronicznego klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, karty płatniczej, a także biletu komunikacji miejskiej. Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji.

Karta szkolna to:

Bezpieczeństwo - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Szkole poprzez uniemożliwienie dostania się na teren placówki osobom nieuprawnionym.
Innowacyjność - Karta Szkolna pełni funkcję nowoczesnego identyfikatora szkolnego, elektronicznego klucza oraz elektronicznej portmonetki.
Edukacja ekonomiczna - Bank oferuje bogatą ofertę wsparcia edukacji ekonomicznej dla Szkół Partnerskich.
Wielofunkcyjność - Karta Szkolna może być zintegrowana z biletem komunikacji miejskiej i kartą biblioteczną.
Oferta rabatowa - Wykorzystując funkcje płatnicze Karty Szkolnej można korzystać z atrakcyjnych lokalnych rabatów oferowanych przez sklepy, kina, kawiarnie czy obiekty sportowe.
Rozwój - dzięki integracji projektu Karta Szkolna z programem Santander Universidades, Szkoły Partnerskie Banku Zachodniego WBK mają okazję nawiązania ścisłej współpracy z polskimi uczelniami wyższymi.

Jak to działa?

Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów. Bank wyposaża szkoły w System Kontroli Dostępu, który uniemożliwia osobom niepowołanym dostanie się na teren szkoły.

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego identyfikatora. Dzięki technologii opartej na chipach EMV, karty mogą łączyć w sobie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, karty płatniczej, a także biletu komunikacji miejskiej.

Z funkcji płatniczej karty można korzystać po jej zasileniu i aktywowaniu przez ucznia lub rodzica. Karty Szkolne są zbliżeniowymi kartami prepaid (przedpłaconymi), co oznacza, że uczeń ma do dyspozycji taka kwotę, jaka została wpłacona na rachunek karty. Dzięki zastosowanej technologii Visa PayWave lub MasterCard PayPass płatności dokonuje się w szybki i bezpieczny sposób. Aby sprawdzić bieżące saldo konta oraz historię transakcji uczeń lub rodzic może zarejestrować kartę na stronie prepaid.bzwbk.pl