Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Drodzy absolwenci!
Nadszedł czas pożegnania. Pożegnania kolejnej szkoły w Waszym życiu. Te przeżycia pamięta się długo. Właściwie zawsze są one w nas obecne. Stanowią miarę późniejszych przeżyć i uczuć.

Potem zjawiają się inni ludzie w naszym życiu, inne przeżycia - niekiedy mocniejsze lub ciekawsze, zacierają tamte poprzednie...
Kończy się pewien ważny etap Waszego życia i dalsze życie będzie stawiało Wam nowe problemy, których rozwiązywanie może być coraz trudniejsze. Na pożegnanie przyjmijcie nasze „memento” na dalszą „drogę po własny los”.

        "Świat jutra to właśnie wy!
          Od was zależy przyszłość."

W trakcie dzisiejszego uroczystego zakończenia roku szkolnego, oprócz pożegnania absolwentów klas trzecich, miała miejsce jeszcze jedna ważna i podniosła chwila. Jaka? Szczegóły podamy wkrótce na stronie SU.