Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

PIĄTEK TRZYNASTEGO

    Piątek Trzynastego w większości państw na świecie uznawany jest za dzień pechowy, feralny, nieszczęśliwy. Wyjątkiem jest Grecja, Rumunia i Hiszpania, gdzie pecha przynosi Trzynasty Wtorek, zaś we Włoszech Siedemnasty Piątek.

    Według tradycji w pierwszy pechowy piątek trzynastego biblijna Ewa skusiła Adama, by skosztował zakazanego owocu. Z czasem historia dostarczyła wielu dowodów na feralność tej daty. Przekonanie o pechowości daty utwierdziło się do tego stopnia, że w XIX wieku towarzystwo ubezpieczeniowe Lloyda nie chciało ubezpieczać statków, które wypływały w rejs w piątek, trzynastego dnia miesiąca.
    Ostatnio pojawiło się nawet określenie strachu przed Piątkiem Trzynastego nazywane paraskewidekatriafobią. Słowo to powstało z greckiego słowa paraskevi – piątek, dekatreis oznacza trzynasty, zaś fobia to po grecku strach.
We współczesnej cywilizacji liczba trzynaście stała się symbolem nieszczęść. W wielu miejscach publicznych nie ma drzwi, pokojów, pięter, krzeseł o numerze 13, ale mamy za to kanał telewizyjny 13 ULICA.
    W 2014 roku Piątek Trzynastego wypadnie tylko jeden raz w czerwcu (uff, może ten jeden dzień jakoś przeżyjemy !!!)

3majcie się ciepło w ten piątek! Pzdr.