Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Celem "Góry grosza" jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i na dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla

najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Dotychczasowe przedsięwzięcia pokazały, że jest to forma znana i lubiana wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez te wszystkie lata udało się już zebrać  ponad 32 miliony złotych.
Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet od 1 gr do 5 zł w szkołach i przedszkolach. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc najbardziej potrzebującym.
A oto zestawienie wyników akcji w naszej szkole:
1. Tomasz Ziarko z klasy IV TM - 63,31 zł
2. Ewa Kamińska i Karolina Kucharzewska z klasy I TŻiUG - 14,51 zł
3. Klasa III TOT - 10 zł
4. Klasa II mm - 9,07 zł
5. Kacper Lewczuk z klasy III TŻiUG - 8,22 zł
6. Pani Danuta Grajewska (z sekretariatu) - 5 zł
7. Klasa II k - 3,46 zł
8. Mateusz Statkiewicz i Daniel Tomczak z klasy I k - 2,45 zł
W sumie zebraliśmy 8 kilogramów monet o łącznej wartości 116,02 zł.
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i gratulujemy zwycięzcy. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji za rok. Może warto zacząć gromadzić grosiki już dziś...