Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2014/2015

24.08.2015 r. godz. 8:00 (poniedziałek): - język polski - w sali 109,

                                                             - matematyka - w sali 131, 

                                          godz. 11:00 - język angielski - w sali 110,

                                          godz. 13:00 - chemia i fizyka - w sali 132,

                                                             - język niemiecki - w sali 127.

26.08.2015 r. godz. 8:00 (środa): - geografia turystyczna - w sali 110,

                                                  - geografia - w sali 110,

                               godz. 10:00 - podstawy konstrukcji maszyn - w sali 046,

                               godz. 12:00 - zajęcia praktyczne mechaniczne - w pracowni obróbki mechanicznej,

                               godz. 13:00 - zajęcia praktyczne gastronomiczne - w sali 047*,

                               godz. 15:00 - wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii - w sali 126,

                                                  - podstawy przedsiębiorczości - w sali 126.

* Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia.
Augustów, 24.06.2015 r.