Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w Technikum nr 2

sesja zimowa 2016/2017

Część pisemna godz. 12:00

12.01.2017 r. (czwartek): - klasa IV TM - 12 osób w s. 112, kolejne 12 osób w sali 113, kwalifikacja M.44,

                                     - klasa IV TOT - 13 osób w s. 111, kwalifikacja T.14,

                                     - klasa IV TŻUG - 13 osób i 1. abs. z lat ub. w s. 124, kwalifikacja T.15.

Część praktyczna

9.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 13:00 - klasa IV TOT 13 osób i 1. abs. z lat ub. w s. 112, kwalifikacja T.14,

9.01.2017 r. ( poniedziałek) godz. 13:00 - klasa IV TŻUG 13 osób i 2. abs. z lat ub. w s. 113, kwalifikacja T.15,

30.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 8:00 - klasa IV TM 12 osób w s. 116, kwalifikacja M.44,

30.01.2017 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - klasa IV TM 12 osób w s. 116, kwalifikacja M.44.