Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

 

Humor z zeszytów
*Boryna obudził się martwy.
*Zaletą pobytu Robinsona na wyspie było to, że poznał tajniki kuchni kanibali.
*Marynarze pływają po wodach, a często po oceanach.
*Całymi dniami pił po nocach.
*Kupił jej drogie rękawiczki, za które zapłacił marne grosze.
*W jej stroju było pełno dziur, przez które było widać sytuację społeczną.
*Z sosny wyrabia się meble na opał.
*Rejtan, nie chcąc dopuścić do rozbiorów Polski, stanął w drzwiach i sam się rozebrał.
*Rośliny motylkowe to te, na których siadają motyle, żeby się zapylać.
*W zimie należy dokarmiać leśne zwierzęta, aby były smaczne na wiosnę.
*Liczne wypadki spowodowane są także przez dzieci. Te ostatnie powstają przez niedbalstwo, nieostrożność lub podczas zabawy.
*Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolnikowi w zjadaniu robaków.